Tłumaczenia przysięgłe

Biuro Eurotext – tłumaczenia przysięgłe Warszawa, ul. Bracka 18

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych (uwierzytelnionych) reguluje Ustawa o zawodzie Tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Wykonujemy uwierzytelnione przekłady wszelkich dokumentów:

 • administracyjnych
 • aktów notarialnych
 • aktów stanu cywilnego
 • audytorskich
 • certyfikatów
 • dowodów rejestracyjnych
 • dyplomów i świadectw
 • medycznych i farmaceutycznych
 • motoryzacyjnych
 • urzędowych
 • prawniczych
 • rejestrów handlowych
 • sprawozdań finansowych
 • i wielu innych …

Oferujemy Państwu bezpłatną orientacyjną wycenę.
Jedna strona obliczeniowa przetłumaczonego tekstu zawiera 1125 znaków ze spacjami (tj. suma wszystkich uderzeń w klawiaturę a więc znaków widocznych i niewidocznych – litery, cyfry, znaki, spacje). Minimalną jednostką obliczeniową jest jedna strona. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całą.
Tryb zwykły – do 5 stron dziennie – cena podstawowa,
Tryb pilny powyżej 6 stron dziennie – dopłata 50%,
Tryb ekspresowy – powyżej 12 stron dziennie – dopłata 100%
Zlecenia przyjęte i wykonane w tym samym dniu, rozliczane jest jako ekspresowe
Zlecenie wykonane na następny dzień roboczy rozliczane jest jako pilne
Termin wykonania zlecenia nie obejmuje dnia przyjęcia ani dnia przekazania bądź wydania zlecenia
Klientowi. Nie wlicza się także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Gotowe tłumaczenia przysięgłe (Warszawa) odbiera się w Biurze Obsługi Klienta w uzgodnionym dniu od godziny 12:00 do 17:00 lub w indywidualnie uzgodnionym terminie.
Za uwierzytelnienie dostarczonego w pliku Word tłumaczenia zwykłego dokumentu opłata wynosi 50% standardowego tłumaczenia przysięgłego.
Opłata za zlecenie specjalistyczne wykonane przez specjalistę z danej branży i uwierzytelnienie tego dokumentu wynosi koszt przekładu zwykłego i uwierzytelnienia.
Specjalistyczna terminologia i słownictwo fachowe, wymagane przez Klienta powinno być przekazane lub powinno być wskazane stosowne źródło językowe. Wskazane jest także umożliwienie nam konsultacji z osobą kompetentną w firmie w przedmiocie zleconego Tłumaczenia.
Za przekłady z języka obcego na język obcy, do ceny podstawowej dolicza się 50%.
Za szczególny stopień trudności (tekst nieczytelny, pismo odręczne, słaba fotokopia, język archaiczny itp.) stawka podstawowa ulega podwyższeniu o 25%.
Za wykonanie dodatkowego odpisu na prawach oryginału opłata wynosi 25% ceny podstawowej.
Koszty zleceń nietypowych ustalane są indywidualnie.
W przypadku rezygnacji ze zlecenia, Klient dokonuje zapłaty za część pracy już wykonaną, stosownie do ceny uzgodnionej przy przyjmowaniu zlecenia.
Uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną złożone i udokumentowane w terminie 14 dni od wykonania usługi będą wykonywane nieodpłatnie.
Zlecenia ekspresowe nie podlegają zwyczajowym warunkom gwarancji. Można jednak dokonać ich nieodpłatnej korekty w dłuższym terminie.
Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje Ustawa o zawodzie Tłumacza przysięgłego
z 25 listopada 2004 r.
Przekładom przysięgłym podlegają dokumenty oryginalne bądź w innej postaci papierowej, posiadające cechy dokumentu (miejscowości, data, podpis itd.).
Tłumaczenie uwierzytelnione jest dokumentem w związku, z czym nie można na nim dokonywać żadnych zmian, Jeśli takowe są niezbędne, to może wykonać je tylko tłumacz przysięgły opatrując je odpowiednimi sygnaturami.
Do wykonania usługi przystępujemy po otrzymaniu oryginału dokumentu oraz wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia.