Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne polegają na tym, że przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten rodzaj przekładów jest najczęściej stosowany podczas spotkań, rozmów handlowych, szkoleń, prezentacji, konferencji czy uroczystości i nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu.

W ramach przekładów konsekutywnych wykonujemy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.
Oferujemy tłumaczenia przysięgłe ustne m.in.

 • w Kancelariach Notarialnych
 • w Urzędach Stanu Cywilnego
 • w Sądach
 • na Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy
 • oraz we wszelkich innych sytuacjach wymagających potwierdzonego za zgodność ustnego przekładu

z jednego języka na inny.

Dokładnie analizujemy potrzeby naszych Klientów, a wśród licznych biur Tłumaczeń wyróżniamy się rzetelnością, fachowością i indywidualnym podejściem do każdego zlecenia.

Zlecenia ustne rozliczane są za każdą rozpoczętą godzinę.

Minimalny koszt za Zlecenie Tłumaczenia Ustnego to wartość 2 godzin.

Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do pracy, do czasu zakończenia przekładu lub pozostawania do dyspozycji Klienta; rozliczenie wg liczby godzin. Godzinę rozpoczętą rozlicza się jako pełną.

Wykonanie Zlecenia Tłumaczenia Ustnego powinno być, poprzedzone wypełnieniem druku Zlecenia dostępnego w siedzibie Biura lub na stronie internetowej www.eurotext.pl i złożeniem osobiście wypełnionego formularza w Biurze lub przesłanie go pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Zleceniodawca w formularzu Zlecenia Przekładu Ustnego powinien podać poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa i adres firmy
 • Adres e-mail, telefon kontaktowy
 • Para języków
 • Tematyka
 • Data zlecenia, w godzinach (od – do)
 • Miejsc
 • Rodzaj

Zlecenie Tłumaczenia Ustnego powinno być podpisane przez osobę zamawiającą oraz zawierać pieczęć firmową Zleceniodawcy.

Zleceniodawca, jeżeli to możliwe, powinien dostarczyć materiały pomocnicze, umożliwiające Tłumaczowi przygotowanie się do wykonania Zlecenia.

Informacje zawarte we wszystkich dokumentach przekazanych przez Zleceniodawcę do wykonania Zlecenia, traktowane są poufnie, nie są udostępniane osobą trzecim, z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, takich jak publikacje prasowe, internetowe, ogólnie dostępne akty prawne, itp.

W przypadku Zleceń Ustnych Wyjazdowych, minimalną jednostką rozliczeniową jest 8 godzin nawet, jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej.

W przypadku wyjazdu specjalisty poza Warszawę zleceniodawca zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Przerwy do dwóch godzin wlicza się w czas pracy specjalisty. O planowanej przerwie w pracy tłumacza przekraczającej dwie godziny klient winien uprzedzić przy zamawianiu usługi.

W przypadku odwołania przez Klienta zamówionej usługi lub wprowadzenia zmian w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem realizacji, Klient pokrywa 50% wartości zlecenia. Jeśli zlecenie odwołane jest w dniu jego wykonania, Klient płaci sumę równą 100% wartości zlecenia.

Za pracę w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz pracę w dni ustawowo wolne od pracy dolicza się 100% do ceny standardowej.

Zlecenie staje się dla Biura Tłumaczeń EUROTEXT wiążące po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia [pobierz]. w formie elektronicznej lub papierowej oraz dokonaniu przedpłaty.

Oferujemy bezpłatną orientacyjną wycenę.
Możesz także przesyłać zlecenia on-line!