Tłumaczenia pisemne

Oferujemy bezpłatną, orientacyjną wycenę tłumaczenia

Tłumaczenia zwykłe stosuje się w przypadku wszystkich tekstów, które nie wymagają poświadczenia przez Tłumacza Przysięgłego.

Oferujemy profesjonalne usługi tłumaczeniowe we wszystkich językach – m.in. tekstów technicznych, urzędowych, naukowych, publicystycznych, reklamowych, takich jak:

 • broszury, ulotki i foldery
 • dokumenty gospodarcze, urzędowe, sądowe
 • ekonomia i gospodarka
 • finanse i bankowość
 • handel i usługi
 • informatyka i elektronika
 • inżynieria i budownictwo
 • medycyna i farmacja
 • prawo i administracja
 • rachunkowość i księgowość
 • technika i mechanika
 • korespondencja prywatna
 • dokumentacja wewnętrzna firm itd.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy, jak zapewnić naszym Klientom usługę na najwyższym poziomie.

Wypracowaliśmy procedury, dzięki którym możemy skutecznie zadbać o kwestie terminologii, gramatyki, leksyki (w tym spójności), stylu, aspektów kulturowych i formatowania. Dokonując przekładu, uwzględniamy również potrzeby odbiorców tłumaczonego tekstu oraz jego przeznaczenie.

Wszystkie usługi wykonywane są przez zawodowych Tłumaczy posiadających wymagane kompetencje językowe oraz zawodowe. Tłumacze oraz weryfikatorzy dobierani są do każdego zlecenia indywidualnie, biorąc pod uwagę ich specjalizację, zainteresowania oraz wykształcenie.

Wśród naszych Specjalistów są tacy, którzy napiszą dla Państwa list do znajomych zagranicą, przetłumaczą tekst filozoficzny i literacki lub wypełnią formularz urzędowy. Inni podejmą się przekładu tekstów typowo branżowych. Są wśród nich ekonomiści, prawnicy i lekarze, a także Specjaliści z ukończonymi studiami filologicznymi oraz odpowiednimi szkoleniami specjalistycznymi.

Gotowe tłumaczenia odbiera się w Biurze Obsługi Klienta w uzgodnionym dniu od godziny 12:00 do 17:00 lub w indywidualnie uzgodnionym terminie, osobiście, pocztą elektroniczną E-mail lub tradycyjną przesyłką pocztową.

Tryb zwykły – do 5 stron dziennie – cena podstawowa, tryb pilny powyżej 6 stron dziennie – dopłata 50%, tryb ekspresowy – powyżej 12 stron dziennie) +100%

Zlecenia przyjęte i wykonane w tym samym dniu, rozliczane jest jako ekspresowe.

Zlecenia wykonane na następny dzień roboczy rozliczane jest jako pilne.

Termin wykonania zlecenia nie obejmuje dnia przyjęcia ani dnia przekazania bądź wydania przełożonego dokumentu Klientowi. Nie wlicza się także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Specjalistyczna terminologia i słownictwo fachowe, wymagane przez Klienta powinno być przekazane lub winno być wskazane stosowne źródło językowe. Wskazane jest także umożliwienie nam konsultacji z osobą kompetentną w firmie w przedmiocie zleconego tłumaczenia.

Za tłumaczenie z języka obcego na język obcy, do ceny podstawowej dolicza się 50%

Koszty zleceń nietypowych ustalane są indywidualnie.

W przypadku rezygnacji ze zlecenia, Klient dokonuje zapłaty za cześć pracy już wykonaną, stosownie do ceny uzgodnionej przy przyjmowaniu zlecenia.

Uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną złożone i udokumentowane w terminie 14 dni od wykonania usługi będą wykonywane nieodpłatnie.

Do wykonania usługi przystępujemy po otrzymaniu dokumentu do tłumaczenia oraz wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia.

Nasze usługi oferujemy nie tylko instytucjom, urzędom i firmom, ale również osobom prywatnym.

Dbamy o rzetelność i najwyższą jakość

wszystkich realizowanych przez nas zleceń.